Pojištění

Pojištění je jedna z mála věcí, za co nikdo z nás nechce zbytečně utrácet. Když ale nastane nějaké neštěstí, je pojištění jedna z mála věcí, za které bychom zaplatili skoro vše. Pojďme společně najít řešení, jak tomu předejít.

Odpovědnosti tzv. „Pojistka na blbost“

toto pojištění není tak drahé, abyste ho nemohli mít. Důsledky toho, když toto pojištění nemáte, pro vás mohou být likvidační. S tím, jak je sepsaný občanský zákoník, je obrovský risk nemít pojištění odpovědnosti.

Druhy pojištění odpovědnosti:

  • v občanském životě
  • v zaměstnání
  • odpovědnost z držby nemovitosti
  • odpovědnost z podnikání
  • odpovědnost z chovu zvířat nebo domácích mazlíčků

 

Majetku

Dá se jednoduše rozdělit na pojištění nemovitostí a vozidel. NEMOVITOST by každý z nás měl mít pojištěnou na reprodukční hodnotu nemovitosti. To je cena, za kterou jste v daném čase schopni stejnou nemovitost, na stejném místě znovu od základů vystavět.

A tady bývá první a zásadní problém. Skoro nikdo pojistky na nemovitosti pravidelně neupravuje a nenavyšuje s tím, jak roste cena za materiál a pracovní sílu. Proto má většina majitelů svoji nemovitost pojištěnou bohužel špatně. Přesněji… nemovitosti jsou podpojištěné.

Co vám hrozí?
Uzná-li pojišťovna vaši nemovitost v případě pojistné události za podpojištěnou, může krátit pojistné plnění.

To znamená, že vám pojišťovna nepošle částku, na kterou máte nemovitost pojištěnou, a v některých případech vám vyplatí maximálně 50 % z pojistné částky.

To je jen jeden z mnoha příkladů špatných pojištění nemovitosti. VOZIDLO musí mít každý pojištěné, zde není o čem přemýšlet. Na internetu je k dispozici velké množství „srovnávačů“ jednotlivých pojištění vozidel, které má každý možnost využít. Pokud však preferujete osobní kontakt, velice rádi vám i s tímto pojištěním poradíme a pomůžeme.

 

Osob

Úrazové, Životní nebo Kapitálové pojištění osob… na tato pojištění nepanuje mezi klienty jednoznačný názor a já to chápu. Pokud by totiž mělo být pojištění opravdu efektivní, jde o poměrně drahá řešení. Na druhou stranu… když se vám něco stane a nemáte žádné z výše zmíněných pojištění, velice rádi byste si je okamžitě sjednali za jakoukoliv cenu. To už ale bývá většinou pozdě, protože pojišťovna vás do pojištění nemusí přijmout.

Doporučení
Každý z nás má jiné priority, které se v průběhu let vyvíjejí nebo mění. Zamysleme se společně nad tím, co je pro vás důležité v horizontu několika následujících let a co pro to potřebujete zajistit. A nikdy neinvestujte ani nespořte přes životní pojištění. Není to většinou výhodné.

Upozornění
Bohužel i dnes můžete potkat „poradce“, který nemyslí na vás a vaši peněženku, ale spíše na sebe a svou kapsu.