Kde získat nižší úrok?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože řešení tohoto "problému" se bude lišit případ od případu.

3 minuty ke čtení

Při žádosti o hypotéku se budou banky „předhánět“ v lepších podmínkách, protože každá z nich bude chtít získat obchod pro sebe. Půjde-li ale o refinancování, bude situace odlišná.

Končí-li klientovi fixační období, musí mu být ze zákona (tři měsíce před koncem daného období) předložena nabídka nových úrokových sazeb. Obvykle dopisem, kde jsou uvedeny tři možnosti (nejčastěji 3letý fix, 5letý a 7letý). Většinou s rozdílnými úrokovými sazbami.

Klient však obvykle nedostane nabídku nejlepší, ale spíše horší průměr trhu. Zde se „spoléhá“ na poměrně velký objem klientů, kteří nehledají jiné varianty a ani nežádají o jiné nabídky. Jednoduše volí jednu z nabízených sazeb. 

Pro klienty je to rychlé a jistě pohodlné, ale určitě ne nejlepší řešení.

Netvrdím zde, že jsou všechny banky stejné nebo že nejsou solidními partnery, vždyť s nimi pracuji a zprostředkovávám jejich produkty. Pouze upozorňuji na zkušeností ověřený stav na finančním trhu. Čest výjimkám.

Poskytovatelé si výše uvedeným postupem vytvářejí lepší vyjednávací pozici pro případ, pokud přijde klient s lepší nabídkou od konkurence nebo požaduje lepší nabídku. Mohou následně nabídnout lepší podmínky bez dramatických ústupků.

Díky tomu, že se klienti více nezajímají / neorientují v dané problematice, mohou finanční ústavy vydělávat zajímavé finance.

Drobný omyl s pozitivním dopadem

V době, kdy jsem pracoval pro jednu nejmenovanou bankovní instituci, ke mně zabloudil manželský pár. Na stůl položili aktuální nabídku své banky pro nové úrokové období a chtěli poradit, jakou variantu mají zvolit. 

Díval jsem se na ně poněkud překvapeně, proč se jdou poradit do naší pobočky, když jejich banka má sídlo úplně někde jinde. Po pár větách však vyšlo najevo, že si spletli kancelář. Jednoduše zašli úplně jinam, než měli namířeno, v domnění, že přišli do pobočky jejich banky. 

K předloženému dokumentu jsem se již nicméně vyjádřil v tom smyslu, že jde sice o pěknou nabídku, ale že jsem jim schopen zařídit (v té době) ještě o 1,5 % nižší úrok. 

Nakonec byli moc rádi, že zabloudili a já jim pomohl refinancovat všechny jejich závazky.

PROKEŠ Jaroslav

Svěřte mi svou důvěru.


Řekli už Vám v bance, že konkurence je levnější?

Spojte se s námi a my Vám zařídíme lepší úrok než vám nabízí Vaše banka.

Kontaktujte nás